Информация за компанията

 

Якобс Дау Егбeртс БГ ЕООД

България, гр. София 1766, район Младост, ул. „Бизнес Парк София“ No 1, сграда 12А, ет. 3

Consumerservice.bg@jdecoffee.com

https://www.jdepeets.com/

0800 18 098

CHAMBER OF COMMERCE

203439093

VAT

BG203439093