vision-promise.png

Нашите

Мисия и Цел

ТОНИЗИРАНИ ОТ МИСИЯТА НИ

Откриваме възможностите на кафето и чая, за да създадем по-добро бъдеще. Ето защо всеки ден търсим креативни и иновативни начини да повлияваме положително на света на кафето и чая около нас.

Водени сме от визията, че има кафе и чай за всяка чаша. То е израз на наслада и личен вкус. Всеки трябва да бъде свободен да се наслаждава на собственото си кафе, по собствен начин.

our-values.png

Нашите

Ценности

ВДЪХНОВЕНИ ОТ ВЯРВАНИЯТА НИ

Изумително е какво може да се случи на по чаша кафе или чай. В JDE споделените ни ценности ръководят поведението ни и са в сърцето на всичко, което правим. Продължете, за да разберете повече за това как работим и какво отстояваме като компания.

diversity-inclusion.png

Култура на Многообразие и

Приемственост

ВЪОДУШЕВЕНИ ОТ ВСИЧКИ ПЕРСПЕКТИВИ

В JDE вярваме, че е изумително какво може да се случи на по чаша кафе или чай. Също така смятаме, че многообразната и приемствена култура ни позволява да служим на всеки любител на кафе и чай по най-добрия възможен начин. Създавайки среда, в която уникалният глас на всяка страна, култура и личност са чути, ние можем да разрастваме бизнеса си и да разпалим иновацията, създаваща по-добро бъдеще.

Искаме JDE да бъде организация, където всеки човек може да развива себе си и да бъде оценен за уникалната си гледна точка. Без значение кой сте, откъде те, как живеете живота си или как пиете кафето и чая си, можете да изпълните амбициите си и да допринесете за успеха ни.

Мотивирани сме от страстта ни към кафето и чая, грижата за хората и уважението към природата. Отдадени сме на оказването на положително въздействие върху обществото, на подпомагането на Целта за Устойчиво Развитие на ООН, която адресира равенството между половете (ЦУР 5). По този начин всеки има равни възможности на работното място да се представя на най-високо ниво и да развие пълния си потенциал.

 

 

 

 

 

CSR girl.png

Корпоративна

Отговорност

ПРАВИМ ДОПЪЛНИТЕЛНА ДОЗА ПРИНОС

Подтиквани сме от страстта си към кафето и чая, грижата за хората и уважението към природата. Говорим с действията си, чрез 3 основни стълба: Общи Земи, Минимален Отпечатък и Свързани Хора.